Diệt Mối Tại Quận Cẩm Lệ

diet moi tan goc

Mối thường cắn phá đồ gỗ như mối không làm tổ trên thân gốc mà tổ mối từ dưới lòng đât, Nếu bạn muốn diệt cả đàn mối cũng không phải đào tưng nên nhà lên để diệt tổ mối đâu nhé. Phương pháp diệt mối tận gốc bằng hộp nhử đã thay đổi và…